PRAKTIJKINFO Praktijk de Blauwe Ezel is te vinden in de Leliestraat in Goes, nummer 30. De ingang is via de zijkant van het woonhuis door de blauwe poort. Vanaf het NSstation is het ongeveer tien minuten lopen. Fietsen kunnen tegen het woonhuis aangezet worden. Parkeren kan alleen (betaald) aan de Beatrixlaan of met een bezoekerskaart. Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kom ik naar u toe. Bij het werken met kinderen is het ook mogelijk dat ik naar de school kom waar het kind op zit. Uiteraard alleen in overleg met de leerkacht/IBer en wanneer daar een geschikte ruimte is. INTAKE Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag besproken. Daarna volgen drie sessies waarin vrij werk wordt gemaakt. Door het ‘lezen’ van dit werk (een beeld zegt meer dan duizend woorden) in combinatie met de hulpvraag wordt een behandelplan opgesteld. Het doel hiervan wordt vooraf besproken. HOE VERDER? De volgende sessies wordt individueel gewerkt. De kunstzinnige oefeningen worden afgestemd op de hulpvraag, behoeften en interesses en op de leefwereld van het kind/volwassene. Ieder mens is uniek en ieder hulptraject is daardoor ook uniek. Halverwege het traject wordt bekeken wat de ervaringen zijn tot dan toe. Na twaalf sessies volgt de eindevaluatie. Mijn ervaringen en die van u of van het kind en de ouder(s) worden dan naast elkaar gelegd. OP WELKE DAGEN KUN JE TERECHT? Je komt eens per week op een vaste dag en liefst ook op een vast tijdstip. Dat kan op dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdagochtend. KOSTEN Kijk goed naar de eigen zorgverzekering. Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden  een aantal sessies of een percentage van de kosten.  Op de site van de NVKT is hiervan een overzicht te vinden. Kunstzinnige Therapie valt dan onder alternatieve geneeswijzen. Intake kosteloos Sessie volwassene €37,50 /kind €35,00 Een traject duurt standaard 12 sessies. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen meer sessies gewenst zijn. Een sessie met een volwassene duurt een uur en met een kind (ongeveer) drie kwartier. PRIVACY Waar jouw gegevens voor nodig zijn. Bij de intake bespreken we jouw klacht/hulpvraag. Wat ik daarvan opschrijf blijft in mijn map. Daarna maak je intakewerk. Beiden hebben als doel om zo zorgvuldig mogelijk een behandelplan op te kunnen stellen. Op alle verslagen (sessies, behandelplan en evaluatie) staan alleen jouw initialen en geboortedatum. Deze verslagen worden op papier in een gesloten kast bewaard en digitaal op de computer en de feedback ervan op een usb-stick. Bij overleg/intervisie met collega-therapeuten kan ik jouw hulpvraag bespreken en intakewerk laten zien. Dit gebeurt altijd anoniem, jouw naam wordt nooit genoemd. Mijn ervaring is dat de intervisiegroep waar ik deel van uitmaak (Klankbeeld) cliënten integer bespreekt. Gemaakt werk. Het werk dat je maakt is van jou en na afloop van de behandeling krijg je het mee naar huis. Ook hierop staan alleen initialen en de data waarop het gemaakt is. Dit werk laat ik niet aan anderen zien zonder jouw toestemming m.u.v. medetherapeuten. Wel maak ik foto’s voor mijn eigen verslaglegging. Ook die foto’s krijgen derden niet te zien m.u.v. medetherapeuten. Bij minderjarige kinderen krijgen de ouders het werk van hun kind wel te zien omdat het werk illustreert op welke manier het kind stappen heeft gemaakt en welke verandering of groei er in gang is gezet. Verstrekking aan derden. Op de facturen staan o.a. jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en verzekeringsnummer. Deze gegevens zijn nodig wil je de nota kunnen declareren bij jouw verzekering. Ik geef geen gegevens door aan derden! Mail-verkeer. Bij de intake vraag ik jouw mailadres en telefoonnummer. Deze gebruik ik om je gemakkelijk te kunnen bereiken en worden niet aan derden gegeven. Mensen die mee gedaan hebben aan een teken-, of schildercursus benader ik via de mail wanneer er weer nieuwe lessen komen. Je kunt altijd aangeven wanneer je dit niet op prijs stelt. Wanneer ik een foto van jouw werk op mijn website wil gebruiken vraag ik je eerst om toestemming. Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens. Als je nog vragen hebt kun je altijd contact met mij opnemen. Klacht indienen. Als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens ben omgegaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
de Blauwe Ezel

Praktijk voor Kunstzinnige Therapie

de Blauwe Ezel

Praktijk voor Kunstzinnige Therapie

PRAKTIJKINFO Praktijk de Blauwe Ezel is te vinden in de Leliestraat in Goes, nummer 30. De ingang is via de zijkant van het woonhuis door de blauwe poort. Vanaf het NSstation is het ongeveer tien minuten lopen. Fietsen kunnen tegen het woonhuis aangezet worden. Parkeren kan alleen (betaald) aan de Beatrixlaan of met een bezoekerskaart. Bij het werken met kinderen is het ook mogelijk dat ik naar de school kom waar het kind op zit. Uiteraard alleen in overleg met de leerkacht en wanneer daar een geschikte ruimte is. INTAKE Tijdens een kennismakingsgesprek wordt de hulpvraag besproken. Daarna volgen drie sessies waarin vrij werk wordt gemaakt. Door het ‘lezen’ van dit werk (een beeld zegt meer dan duizend woorden) in combinatie met de hulpvraag wordt een behandelplan opgesteld. Het doel hiervan wordt vooraf besproken. HOE VERDER? De volgende sessies wordt individueel gewerkt. De kunstzinnige oefeningen worden afgestemd op de hulpvraag, behoeften en interesses en op de leefwereld van het kind/volwassene. Ieder mens is uniek en ieder hulptraject is daardoor ook uniek. Halverwege het traject wordt bekeken wat de ervaringen zijn tot dan toe. Na twaalf sessies volgt de eindevaluatie. De ervaringen van het kind, de ouder(s) en wat ik zie worden dan naast elkaar gelegd. OP WELKE DAGEN KUN JE TERECHT? Je komt eens per week op een vaste dag en liefst ook op een vast tijdstip. Dat kan op dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdagochtend. KOSTEN Kijk goed naar de eigen zorgverzekering. Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden  een aantal sessies of een percentage van de kosten. Op de site van de NVKT is hiervan een overzicht te vinden. Kunstzinnige Therapie valt dan onder alternatieve geneeswijzen. Intake kosteloos Sessie volwassene €37,50/kind €35,00 Een traject duurt standaard 12 sessies. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen meer sessies gewenst zijn. Een sessie met een volwassene duurt een uur en met een kind (ongeveer) drie kwartier.